Soutěžte u Domanského

A vyhrajte odpoledne s Josefem Dostálem!

duben 2019

V rámci spolupráce s mistrem světa v rychlostní kanoistice jsme si pro vás - naše zákazníky připravili soutěž. 

Pořadatelem soutěže je společnost Domanský s.r.o., IČO 62914910 se sídlem Praha 9, Českobrodská 566, PSČ 198 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35498.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽ

 • Soutěž probíhá od 10.04.2019 do 16.12.2019.

SEZNAM VÝHER

 • 1. CENA -  odpoledne s Josefem Dostálem v Račicích a příslušenství k Vašemu vozu v hodnotě 10.000 Kč vč. DPH
 • 2. CENA příslušenství k Vašemu vozu v hodnotě 5.000 Kč vč. DPH
 • 3. CENA příslušenství k Vašemu vozu v hodnotě 2.000 Kč vč. DPH

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 • Soutěžícím se může stát osoba starší 18 let, která si u společnosti Domanský s.r.o. zakoupila nový vůz značky Toyota. Soutěžící se registruje do soutěže tím, že kdykoli v době konání soutěže vyplní herní formulář, který obdrží při převzetí vozu od jednoho z našich prodejců.
 • Každý zákazník, který vhodí řádně vyplněný herní formulář do sběrného boxu, se stává soutěžícím.
 • Slosování všech výher proběhne zástupcem pořadatele dne 16.12.2019 v prostorách autosalonu Toyota Domanský ve Zdibech.
 • V případě, že se soutěžící stane výhercem,  bude kontaktován telefonicky na telefonním čísle vyplněném v herním formuláři, a to nejpozději do 2 dnů od slosování. 
 • Výhry budou předány výhercům v prostorách pořadatele, a to po předchozí domluvě se zástupcem pořadatele.
 • Výherce se musí při předání výhry prokázat platným dokladem, ze kterého je možné ověřit totožnost výherce, tj. dokladem s údaji shodujícími se s údaji vyplněnými v herním formuláři.
 • Výhry nevyzvednuté nejpozději ve smluveném termínu propadají ve prospěch pořadatele, nedohodne-li se výherce s pořadatelem jinak.

OSOBNÍ ÚDAJE

 • Pořadatel, jakožto správce, zpracovává osobní údaje účastníků hry v rozsahu herního formuláře, tj. jméno, příjmení a telefonní číslo. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen účastníkem hry vhozením herního formuláře do sběrného boxu; souhlas je udělen pro zpracovávání osobních údajů za účelem organizace hry a jejího vyhodnocení.
Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1